Tags:

Phạm Huỳnh Diễm Hương

Đem lợi thế của thế hệ Gen Z vào khởi nghiệp

Đem lợi thế của thế hệ Gen Z vào khởi nghiệp

Đó là bí quyết để Phạm Huỳnh Diễm Hương vượt qua khó khăn trong mùa dịch Covid-19 và thực hiện hàng loạt hoạt động đầu tư vào các dự án Khởi nghiệp dành cho phụ nữ và các dự án quy mô nhỏ của các bạn trẻ.