• Mới cập nhật:
Tags:

pháp lệnh

Công bố Pháp lệnh về đưa người nghiện ma túy dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Công bố Pháp lệnh về đưa người nghiện ma túy dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
Sáng 6/4, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố Pháp lệnh Trình tự, thủ tục TAND xem xét, quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Công bố Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

Công bố Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng
Sáng 31/12, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

Thủ tướng phân công soạn thảo 14 dự án luật, pháp lệnh

Thủ tướng phân công soạn thảo 14 dự án luật, pháp lệnh
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 842/QĐ-TTg phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020.

Công bố Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 pháp lệnh liên quan đến quy hoạch

Công bố Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 pháp lệnh liên quan đến quy hoạch
Văn phòng Chủ tịch nước vừa tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch.

6 dự án luật được bổ sung vào Chương trình Xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019

6 dự án luật được bổ sung vào Chương trình Xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019
Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 613/2018/UBTVQH14 về việc điều chỉnh Chương trình Xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, theo đó bổ sung sáu dự án luật vào Chương trình Xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.