• Mới cập nhật:

Xã hội

Phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

Hải Yến - PVH 30/09/2021 - 10:18 (GMT+7)

Thay mặt Đoàn chủ tịch Trung ương Hội, UV BCH TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII trong hệ thống Hội.

Đợt thi đua nhằm phát huy sức mạnh đoàn kết, sáng tạo của các cấp Hội và toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ trong cả nước thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Tại Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành TƯ Hội LHPN Việt Nam khóa XII, thực hiện Nghị quyết Ban chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2021, thay mặt Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội, UV BCH TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga đã phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII trong hệ thống Hội.

130 công trình, phần việc chào mừng Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

Theo đó, đợt thi đua "130 công trình, phần việc vượt khó, sáng tạo, hiệu quả chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII" được triển khai thực hiện trong các cấp Hội LHPN từ Trung ương đến cơ sở, các đơn vị trực thuộc, các tổ chức thành viên; toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ trong toàn quốc và các tập thể, cá nhân khác tự nguyện tham gia đợt thi đua.

Thời gian từ 20/10/2021 và kết thúc vào ngày 20/01/2022. Thời gian bình chọn và xét duyệt: Từ 20/01 - 20/02/2022. Thời gian tổng kết: Dịp 8/3/2022, trước Đại hội đại biểu PNTQ lần thứ XIII.

Đợt thi đua nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, hội viên, các tầng lớp phụ nữ và toàn xã hội về vai trò, vị thế và đóng góp của các cấp Hội, cán bộ, hội viên phụ nữ cho công cuộc phát triển đất nước; chủ động, tích cực tham gia phong trào thi đua, các cuộc vận động góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Đợt thi đua nhằm biểu dương kịp thời kết quả phong trào thi đua, sáng kiến, cách làm hay, mô hình mới của các tập thể, cá nhân điển hình, xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt; tạo sự lan tỏa, nhân rộng cách làm hiệu quả, các công trình tiêu biểu trong toàn quốc.

Phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII - Ảnh 2.

Các đại biểu dự hội nghị trực tiếp tại Hà Nội

Nội dung thi đua

Các cấp Hội lựa chọn nội dung và cách thức thiết thực phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị để triển khai thực hiện trọng tâm ưu tiên một số nội dung sau:

Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực của tổ chức Hội, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, chủ động tham gia giải quyết các vấn đề của phụ nữ, tiên phong hành động vì bình đẳng giới và sự phát triển của phụ nữ.

Thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác phòng chống đại dịch Covid-19, hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19" do Thủ tướng Chính phủ phát động; Chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương" tập trung hỗ trợ an sinh xã hội cho phụ nữ, trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 và hậu quả thiên tai.

Triển khai có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Giáo dục truyền thống gắn với thực hiện các công trình tôn tạo di tích lịch sử liên quan đến tổ chức Hội, nữ danh nhân Việt Nam, các công trình an sinh xã hội, các hoạt động đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em.

Mỗi cá nhân hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt bằng những hành động/ ý tưởng sáng tạo gắn với thực hiện phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" và cuộc vận động "Rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang" gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Bình chọn

Việc bình chọn trực tuyến sẽ thực hiện theo 2 vòng. 

Vòng 1: Bình chọn theo 8 Cụm thi đua đối với các công trình đã vào vòng 130 để chọn mỗi Cụm 03 công trình phần việc có tương tác cao nhất vào vòng 2; khối các ban/đơn vị cơ quan TW và 02 tổ chức thành viên chọn 03 công trình, phần việc. Tổng số: 27 công trình, phần việc được chọn vào vòng 2.

+ Thời gian bình chọn: 01 tuần (dự kiến từ 26/01 - 02/02/2022).

Vòng 2: có 27 công trình phần việc được đăng được thực hiện trên fanpage của Hội LHPN Việt Nam; Báo phụ nữ Việt Nam điện tử và Cổng thông tin điện tử của Hội LHPN Việt Nam.

+ Thời gian bình chọn: 01 tuần (dự kiến từ ngày 05 - 12/02/2022)

- Kết quả bình chọn là nguồn thông tin tham khảo quan trọng cho Hội đồng thi đua khen thưởng xem xét, quyết định 13 công trình/phần việc xuất sắc tiêu biểu toàn quốc được tặng Bằng khen của Đoàn Chủ tịch TW Hội.

- Phiên họp Hội đồng thi đua khen thưởng (lần thứ 2) dự kiến diễn ra vào ngày 16/02/2022. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm