• Mới cập nhật:
Tags:

phụ cấp thâm niên

Đề xuất nâng phụ cấp lên 100% cho nhân viên y tế

Đề xuất nâng phụ cấp lên 100% cho nhân viên y tế
Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 56/2011/NĐ-CP, Bộ Y tế đề nghị nâng phụ cấp lên 100% cho nhân viên y tế xã phường, nhân viên y tế dự phòng.

Chính phủ ban hành quy định mới về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo

Chính phủ ban hành quy định mới về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 77/2021/NĐ-CP ngày 1/8/2021 quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo.

Hướng dẫn chi trả trợ cấp thâm niên với nhà giáo nghỉ hưu

Hướng dẫn chi trả trợ cấp thâm niên với nhà giáo nghỉ hưu
Cơ quan bảo hiểm thực hiện chi trả trợ cho nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng phụ cấp thâm niên trong vòng 12 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

Một số chính sách mới của Chính phủ có hiệu lực từ tháng 3/2020

Một số chính sách mới của Chính phủ có hiệu lực từ tháng 3/2020
Điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam; Trợ cấp nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên; Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính...

Nhà giáo nghỉ hưu chưa hưởng phụ cấp thâm niên được trợ cấp một lần

Nhà giáo nghỉ hưu chưa hưởng phụ cấp thâm niên được trợ cấp một lần
Mức trợ cấp một lần chi trả bằng tiền tại cơ sở bảo hiểm xã hội. Mức trợ cấp tính bằng 10% lương hưu tháng nhân với số năm trực tiếp giảng dạy. Trường hợp đã mất thì thân nhân được hưởng.