• Mới cập nhật:
Tags:

phụ nữ ASEAN

Tạo điều kiện cho phụ nữ ASEAN tiếp cận với công nghệ số

Tạo điều kiện cho phụ nữ ASEAN tiếp cận với công nghệ số
Nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển của phụ nữ và trẻ em, tạo điều kiện cho phụ nữ tiếp cận với công nghệ số một cách thuận lợi... Đặc biệt, trong nỗ lực kiểm soát sự lây lan và khắc phục tác động của dịch bệnh COVID-19, phụ nữ và trẻ em gái cần được đặt ở vị trí trung tâm trong chính sách của mỗi quốc gia và khu vực.