• Mới cập nhật:
Tags:

quản lý rủi ro

Hình thành văn hóa chủ động phòng, chống thiên tai

Hình thành văn hóa chủ động phòng, chống thiên tai
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đến năm 2030".

Công tác ATVSTP cần thực hiện điều chỉnh theo quy trình quản lý rủi ro của thế giới

Công tác ATVSTP cần thực hiện điều chỉnh theo quy trình quản lý rủi ro của thế giới
Ngày 20/7, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP), chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.