• Mới cập nhật:

Xã hội

Quốc hội "chốt" khởi điểm đấu giá biển số ô tô là 40 triệu đồng

Hải Yến 15/11/2022 - 15:14 (GMT+7)

Có 473 đại biểu Quốc hội tán thành thông qua Nghị quyết, chiếm 94,98 %

Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn, sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá đã chính thức được thông qua với tỷ lệ tán thành cao.

Chiều 15/11, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới đã trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng, việc cấp quyền sử dụng biển số xe ô tô thông qua đấu giá là chính sách mới, khác với quy định của luật hiện hành, nên cần trình Quốc hội ban hành Nghị quyết thí điểm là phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

Về phạm vi thí điểm, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới cho biết, dự thảo Nghị quyết đã giới hạn phạm vi nội dung thí điểm với loại biển số đưa ra đấu giá và không giới hạn về phạm vi không gian để đáp ứng nhu cầu của người dân tất cả các địa phương, đảm bảo công bằng về quyền lợi của người dân trên cả nước; đồng thời, khai thác hiệu quả tài sản công là kho số đăng ký xe ô tô, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước từ đấu giá và là cơ sở để tổng kết, đánh giá, kiến nghị Quốc hội sửa đổi, bổ sung các luật có liên quan khi kết thúc thí điểm để thực hiện ổn định, lâu dài. Trên cơ sở ý kiến của nhiều đại biểu Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho phép thực hiện thí điểm trên phạm vi toàn quốc.

Về biển số xe ô tô đưa ra đấu giá, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo rà soát, chỉnh lý các quy định tại khoản 1 cho ngắn ngọn, nhưng cụ thể, rõ ràng.

Quốc hội "chốt" khởi điểm đấu giá biển số ô tô là 40 triệu - Ảnh 1.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới

Về giá khởi điểm, quản lý và sử dụng tiền thu được từ đấu giá, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng, chưa có cơ sở để xác định giá khởi điểm đối với từng loại biển số khác nhau, nên không thể xác định, thẩm định được giá trị của mỗi biển số xe, mà giá trị cao hay thấp phụ thuộc vào sở thích của người tham gia đấu giá quyết định.

Tiếp thu ý kiến nhiều đại biểu Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội quy định một mức giá khởi điểm là 40 triệu đồng thực hiện thống nhất trên toàn quốc. Sau khi kết thúc thí điểm Chính phủ sẽ báo cáo Quốc hội việc tổng kết, nghiên cứu, điều chỉnh cho phù hợp.

Đối với quy định quản lý và sử dụng tiền thu được từ đấu giá biển số xe ô tô, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới cho biết, theo quy định tại khoản 2 Điều 35 Luật Ngân sách nhà nước thì tiền thu được từ đấu giá biển số xe ô tô không thuộc trường hợp phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương. Để bảo đảm cơ chế sử dụng phù hợp, linh hoạt, đúng quy định của pháp luật, UBTVQH xin Quốc hội cho chỉnh lý nội dung này như quy định tại khoản 4 Điều 3 dự thảo Nghị quyết.

Về quyền, nghĩa vụ của người trúng đấu giá, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã rà soát, bổ sung, chỉnh lý các quyền của người trúng đấu giá như tại khoản 1 Điều 6 để rõ ràng hơn, đầy đủ hơn, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Về thời gian thực hiện thí điểm và điều khoản thi hành tại Điều 7, nhiều ý kiến nhất trí thời gian thí điểm là 3 năm, nhưng có ý kiến đề nghị thí điểm 1 đến 2 năm hoặc kéo dài lên 5 năm; một số ý kiến đề nghị ghi rõ thời điểm có hiệu lực thi hành của Nghị quyết là ngày 01/01/2023 hoặc ngày 01/7/2023; một số ý kiến băn khoăn về quyền và nghĩa vụ người trúng đấu giá khi kết thúc thí điểm.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị Quốc hội cho thực hiện thí điểm trong 3 năm và đã chỉ đạo rà soát, chỉnh lý Điều 7 như dự thảo Nghị quyết…

Kết quả biểu quyết điện tử tại phiên họp cho thấy, có 473 đại biểu Quốc hội tán thành thông qua Nghị quyết, chiếm 94,98 %.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm