• Mới cập nhật:
Tags:

quý bình chia sẻ lý do lấn sân sang lĩnh vực mới

Quý Bình chia sẻ lý do lấn sân sang lĩnh vực mới

Quý Bình chia sẻ lý do lấn sân sang lĩnh vực mới
“Đây không phải là sự chuyển hướng mà đơn thuần là sự chuyển mình sang một bước phát triển mới trên con đường sự nghiệp và tôi mong muốn khán giả tiếp tục ủng hộ và đón nhận tôi ở một cương vị mới, vai trò mới…” – Đó là lời chia sẻ của nghệ sĩ Quý Bình khi công bố “lấn sân” sang lĩnh vực mới.