Quy chế Giải thưởng Nguyễn Thị Định tôn vinh cán bộ Hội LHPN chuyên trách đặc biệt xuất sắc

PV
11/05/2023 - 18:07
Quy chế Giải thưởng Nguyễn Thị Định tôn vinh cán bộ Hội LHPN chuyên trách đặc biệt xuất sắc

Đối tượng xét trao tặng Giải thưởng là các cán bộ Hội LHPN chuyên trách các cấp (trung ương, tỉnh, thành, đơn vị, quận, huyện, cơ sở và tương đương). Ảnh minh họa

Ban Chấp hành TƯ Hội LHPN Việt Nam vừa ban hành Quy chế Giải thưởng Nguyễn Thị Định dành cho cán bộ Hội LHPN chuyên trách đặc biệt xuất sắc, góp phần xây dựng Hội LHPN Việt Nam vững mạnh.

Giải thưởng Nguyễn Thị Định (Giải thưởng) là phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành TƯ Hội LHPN Việt Nam dành tặng cho cán bộ Hội LHPN chuyên trách các cấp có thành tích đặc biệt xuất sắc, có nhiều sáng kiến, sáng tạo trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội, góp phần xây dựng tổ chức Hội LHPN Việt Nam.

Theo Quy chế, đối tượng xét trao tặng Giải thưởng là các cán bộ Hội LHPN chuyên trách các cấp (trung ương, tỉnh, thành, đơn vị, quận, huyện, cơ sở và tương đương). Giải thưởng Nguyễn Thị Định được trao tặng 1 lần cho cán bộ Hội đủ kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

Điều kiện, tiêu chuẩn xét tặng Giải thưởng

* Cá nhân được xét trao tặng Giải thưởng phải đạt các tiêu chuẩn chung:

- Là cán bộ Hội LHPN chuyên trách các cấp tiêu biểu, có thành tích đặc biệt xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn được giao (theo chức danh, vị trí công tác) trong quá trình triển khai thực hiện phong trào thi đua và các nhiệm vụ công tác Hội.

- Có tinh thần trách nhiệm; dám nghĩ, dám làm; có tầm nhìn; chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Có sáng kiến, ý tưởng, giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội, được áp dụng hiệu quả trong thực tiễn, được nhân rộng ở địa phương, đơn vị và có khả năng nhân rộng trong toàn quốc; có sức lan tỏa rộng rãi, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng tổ chức Hội LHPN Việt Nam vững mạnh và đem lại lợi ích cho cộng đồng, xã hội.

- Bản thân và gia đình chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng. chính sách và pháp luật của Nhà nước. Tích cực tham gia thực hiện phong trào thi đua và các cuộc vận động; nhân ái; có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín và ảnh hưởng tốt; được hội viên, phụ nữ tin tưởng, tín nhiệm, noi gương,

- Cá nhân đạt Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở ít nhất 2 lần trở lên trong thời gian 5 năm tính đến thời điểm xét tặng Giải thưởng.

- Đối với cán bộ Hội là người đứng đầu tổ chức, đơn vị: đơn vị do cá nhân, phụ trách được xếp loại "Đơn vị xuất sắc" 2 năm liền kề với năm đề nghị xét tặng Giải thưởng. Có tầm ảnh hưởng trong phạm vi cấp quản lý, là tấm gương để cán bộ Hội các cấp noi gương, học tập

- Trong 5 năm liền kề tính đến thời điểm xét tặng Giải thưởng không bị áp dụng các hình thức xử lý kỷ luật.

Quy chế giải thưởng Nguyễn Thị Định tôn vinh cán bộ Hội LHPN chuyên trách đặc biệt xuất sắc - Ảnh 1.

Giải thưởng Nguyễn Thị Định được trao tặng 1 lần cho cán bộ Hội đủ kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Ảnh minh họa

* Tiêu chuẩn cụ thể: Ngoài các tiêu chuẩn chung, cần đạt các tiêu chuẩn theo từng đối tượng, cụ thể như sau:

- Đối với cán bộ TƯ Hội: Có sáng kiến, ý tưởng, giải pháp tham mưu, chỉ đạo mang tính chiến lược, đổi mới được áp dụng thực hiện trong hệ thống Hội.

- Đối với cán bộ Hội LHPN tỉnh, thành, đơn vị: Có sáng kiến, ý tưởng, giải pháp đổi mới, sáng tạo trong tham mưu, chỉ đạo cụ thể hóa các nội dung chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch, BCH TƯ Hội LHPN Việt Nam phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, đơn vị; được áp dụng thực hiện, nhân rộng tại địa phương, đơn vị và có khả năng nhân rộng trong toàn quốc.

- Đối với cán bộ Hội LHPN huyện: Có sáng kiến, ý tưởng, giải pháp đổi mới, sáng tạo trong tham mưu, chỉ đạo cụ thể hóa các nội dung chỉ đạo của Hội LHPN cấp trên, phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, đơn vị; được áp dụng thực hiện, nhân rộng ở địa phương, đơn vị và có khả năng nhân rộng trong toàn tỉnh hoặc toàn quốc.

- Đối với Chủ tịch Hội LHPN cơ sở:

Thực hiện tốt nhiệm vụ của Chủ tịch Hội cơ sở được quy định tại điểm 15 mục 15.2 "quy định nhiệm vụ của Chủ tịch Hội LHPN cấp cơ sở", Hướng dẫn số 01/HD-BCH ngày 28/6/2022 Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội LHPN Việt Nam.

Có ý tưởng, giải pháp đổi mới, sáng tạo trong cụ thể hóa các nội dung chỉ đạo của Hội LHPN cấp trên và triển khai thực hiện phong trào thi đua và các nhiệm vụ công tác Hội phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, đơn vị; được áp dụng thực hiện, nhân rộng ở địa phương dim vị và có khả năng nhân rộng trong toàn huyện hoặc tỉnh hoặc toàn quốc.

Căn cứ điều kiện thực tế, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam có thể bổ sung tiêu chuẩn xét chọn Giải thưởng.

Xem Quy chế Giải thưởng Nguyễn Thị Định tại đây

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm