• Mới cập nhật:
Tags:

quyền được an toàn của phụ nữ

Nữ quyền quan trọng với những người phụ nữ trong cuộc đời chúng ta

Nữ quyền quan trọng với những người phụ nữ trong cuộc đời chúng ta
Theo các nam sinh viên đến từ Sydney (Úc) “Hiện, hàng triệu phụ nữ trên khắp thế giới vẫn còn đang bị từ chối quyền được giáo dục, quyền được tự do lựa chọn bạn đời và quyền được sở hữu đất đai, quyền được an toàn ngay trong chính gia đình mình…”.

Quyền được an toàn của phụ nữ Nam Úc

Quyền được an toàn của phụ nữ Nam Úc
Thực tế cho thấy, nếu không có các hành động nhằm giải quyết vấn đề bạo lực gia đình, bạo lực với phụ nữ thì đến năm 2021-2022, Australia sẽ phải tiêu tốn khoảng 15,6 triệu đô la.