Tags:

quyền làm chủ

Dự án Luật dân chủ ở cơ sở: Phát huy sâu rộng quyền làm chủ của người dân

Dự án Luật dân chủ ở cơ sở: Phát huy sâu rộng quyền làm chủ của người dân

Thảo luận tại hội trường chiều 22/10 về Dự án Luật dân chủ ở cơ sở, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, việc điều chỉnh thống nhất thực hiện dân chủ ở tất cả các loại hình cơ sở là rất cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi và bình đẳng cho mọi người dân thực hiện quyền làm chủ của mình.

Phát huy quyền làm chủ của phụ nữ trong xây dựng nhà nước pháp quyền

Phát huy quyền làm chủ của phụ nữ trong xây dựng nhà nước pháp quyền

Tại hội thảo sáng nay (1/10) về Vai trò của Hội LHPN Việt Nam trong xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa cho rằng, những nhiệm vụ, giải pháp đặt ra là tiếp tục phát huy quyền làm chủ của phụ nữ; đề cao vai trò chủ thể của phụ nữ trong tham gia xây dựng, quản lý nhà nước.