• Mới cập nhật:
Tags:

quyết toán thuế TNCN

Nâng mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân, người lao động cần kê khai những gì?

Nâng mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân, người lao động cần kê khai những gì?
Tổng cục Thuế vừa có công văn về việc tổ chức triển khai Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020.

2 ngày trước hạn quyết toán thuế TNCN, lượng người khai qua trực tuyến tăng mạnh

2 ngày trước hạn quyết toán thuế TNCN, lượng người khai qua trực tuyến tăng mạnh
Mặc dù ngày 30/3/2020 là thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ quyết toán thuế năm 2019, tuy nhiên, ghi nhận của PV tại bộ phận một cửa của Cục Thuế Hà Nội ngày 28/3, lượng người nộp thuế đến nộp hồ sơ trực tiếp rất ít, trong khi hồ sơ nộp qua mạng tăng vọt.