Tags:

Rishi Sunak

Thủ tướng da màu đầu tiên của Anh được kỳ vọng đưa đất nước vượt qua bất ổn kinh tế và chính trị

Thủ tướng da màu đầu tiên của Anh được kỳ vọng đưa đất nước vượt qua bất ổn kinh tế và chính trị

Ông Rishi Sunak, 42 tuổi, sẽ trở thành vị Thủ tướng thứ 3 của Anh chỉ trong chưa đầy 2 tháng, là Thủ tướng gốc Ấn và da màu đầu tiên của Anh, đồng thời là Thủ tướng trẻ nhất "xứ sương mù" trong hơn 200 năm qua.