• Mới cập nhật:
Tags:

san sẻ yêu thương

Chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương" vận động được 297,695 tỷ đồng

Chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương" vận động được 297,695 tỷ đồng
Tính đến ngày 28/4/2022, chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương" do Hội LHPN Việt Nam phát động đã vận động được tổng kinh phí là 297,695 tỷ đồng tương đương 992.316 phần quà quyên góp, ủng hộ cho phụ nữ, trẻ em và người dân đang gặp khó khăn do dịch bệnh.

Hơn 992.000 phần quà san sẻ yêu thương quyên góp, ủng hộ cho phụ nữ, trẻ em gặp khó khăn

Hơn 992.000 phần quà san sẻ yêu thương quyên góp, ủng hộ cho phụ nữ, trẻ em gặp khó khăn
Tính đến ngày 21/4/2022, chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương" do Hội LHPN Việt Nam phát động đã vận động được tổng kinh phí là 297,694 tỷ đồng tương đương 992.313 phần quà quyên góp, ủng hộ cho phụ nữ, trẻ em và người dân đang gặp khó khăn do dịch bệnh.

Các cấp Hội phụ nữ vận động được 992.313 phần quà san sẻ yêu thương

Các cấp Hội phụ nữ vận động được 992.313 phần quà san sẻ yêu thương
Tính đến ngày 14/4/2022, chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương" do Hội LHPN Việt Nam phát động đã vận động được tổng kinh phí là 297,694 tỷ đồng tương đương 992.313 phần quà quyên góp, ủng hộ cho phụ nữ, trẻ em và người dân đang gặp khó khăn do dịch bệnh.

Chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương" vận động được 297,694 tỷ đồng

Chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương" vận động được 297,694 tỷ đồng
Tính đến ngày 7/4/2022, chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương" do Hội LHPN Việt Nam phát động đã vận động được tổng kinh phí là 297,694 tỷ đồng tương đương 992.313 phần quà quyên góp, ủng hộ cho phụ nữ, trẻ em và người dân đang gặp khó khăn do dịch bệnh.

Các cấp Hội phụ nữ vận động được 928.830 phần quà san sẻ yêu thương

Các cấp Hội phụ nữ vận động được 928.830 phần quà san sẻ yêu thương
Tính đến hết ngày 31/3/2022, chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương" do Hội LHPN Việt Nam phát động đã vận động được tổng kinh phí là 278,649 tỷ đồng tương đương 928.830 phần quà quyên góp, ủng hộ cho phụ nữ, trẻ em và người dân đang gặp khó khăn do dịch bệnh.

Chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương" vận động được 277,649 tỷ đồng

Chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương" vận động được 277,649 tỷ đồng
Tính đến ngày 24/3/2022, chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương" do Hội LHPN Việt Nam phát động đã vận động được tổng kinh phí là 277,649 tỷ đồng tương đương 925.496 phần quà quyên góp, ủng hộ cho phụ nữ, trẻ em và người dân đang gặp khó khăn do dịch bệnh.

Phụ nữ Công an: “Tặng áo dài - Trao yêu thương” cho phụ nữ khó khăn

Phụ nữ Công an: “Tặng áo dài - Trao yêu thương” cho phụ nữ khó khăn
Hưởng ứng Chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương" do TƯ Hội LHPN Việt Nam phát động, ngày 18/3, Hội Phụ nữ Bộ Công an tổ chức chương trình "Tặng áo dài - Trao yêu thương". Đoàn đã tặng 100 bộ áo dài và 100 túi quà cho các nữ công nhân, lao động, những phụ nữ nghèo, khó khăn...

Chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương" vận động được 276,279 tỷ đồng

Chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương" vận động được 276,279 tỷ đồng
Tính đến ngày 17/3/2022, chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương" do Hội LHPN Việt Nam phát động đã vận động được tổng kinh phí là 276,279 tỷ đồng tương đương 920.930 phần quà quyên góp, ủng hộ cho phụ nữ, trẻ em và người dân đang gặp khó khăn do dịch bệnh.

Chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương" vận động được 920.600 phần quà

Chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương" vận động được 920.600 phần quà
Tính đến ngày 11/3/2022, chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương" do Hội LHPN Việt Nam phát động đã vận động được tổng kinh phí là 276,18 tỷ đồng, tương đương 920.600 phần quàquyên góp, ủng hộ cho phụ nữ, trẻ em và người dân đang gặp khó khăn do dịch bệnh.

Tặng hơn 1.100 phần quà sữa bầu cho phụ nữ TPHCM

Tặng hơn 1.100 phần quà sữa bầu cho phụ nữ TPHCM
Hưởng ứng Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” do Đoàn Chủ tịch TƯ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, ngày 4/3, Công ty TNHH PTL International Vina hỗ trợ Hội LHPN TP Hồ Chí Minh 1.140 phần quà sữa Bầu Maeil với tổng trị giá 225.720.000 đồng.
Xem thêm