Tags:

sao mai lê nhung: nốt lạ giữa thị trường âm nhạc thực dụng

Sao Mai Lê Nhung: Nốt lạ giữa thị trường âm nhạc thực dụng

Sao Mai Lê Nhung: Nốt lạ giữa thị trường âm nhạc thực dụng

‘Lê Nhung khiến những người đang lao theo đồng tiền phải nhìn lại mình: Nếu ca sĩ nào cũng chỉ vì lợi ích cá nhân thì ai sẽ là người kết nối với biên cương tổ quốc bằng giọng hát’ – nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha nói.