• Mới cập nhật:
Tags:

sĩ quan

Việt Nam đã cử 3 nữ sĩ quan làm nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

Việt Nam đã cử 3 nữ sĩ quan làm nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc
Bộ Quốc phòng vừa tổ chức lễ trao quyết định của Chủ tịch nước cử sĩ quan đi làm nhiệm vụ tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan và nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của 4 sĩ quan vừa kết thúc nhiệm kỳ.

Tiêu chuẩn đối với công dân khi thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

Tiêu chuẩn đối với công dân khi thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân
Chính phủ ban hành Nghị định quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Theo đó, công dân nữ có thể gia nhập lực lượng công an nhân dân nếu tự nguyện và công an nhân dân có nhu cầu.

Chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan CAND

Chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan CAND
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 49/2019/NĐ-CP quy định định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân về chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân thôi phục vụ trong Công an nhân dân, hy sinh, từ trần và chế độ, chính sách đối với công nhân công an...