Sóc Trăng: Giải pháp hỗ trợ phụ nữ tiếp cận với nước sạch và vệ sinh ở khu vực nông thôn

Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng
03/11/2022 - 21:10
Sóc Trăng: Giải pháp hỗ trợ phụ nữ tiếp cận với nước sạch và vệ sinh ở khu vực nông thôn

Ảnh minh họa: Thúy Liễu

Vừa qua, Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức "Hội thảo giải pháp hỗ trợ phụ nữ tiếp cận với nước sạch và vệ sinh ở khu vực nông thôn".

Những năm qua, các cấp Hội phụ nữ đã chủ động tham mưu, đề xuất với các cấp ủy đảng, chính quyền tập trung chỉ đạo, tạo điều kiện, phối hợp triển khai thực hiện tốt các hoạt động, vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc gắn với thực hiện các dự án, đề án. 

Theo đó, Hội đã tranh thủ các nguồn vốn, ngân sách để tập trung triển khai hoạt động, lồng ghép nhiệm vụ để hỗ trợ các gia đình thực hiện các tiêu chí "5 không, 3 sạch". Công tác tuyên truyền, vận động được đầu tư, đổi mới, phù hợp, thiết thực giúp chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động và hội viên tham gia đăng ký hoạt động ngày càng đông.

Giải pháp hỗ trợ phụ nữ tiếp cận với nước sạch và vệ sinh ở khu vực nông thôn - Ảnh 1.

Bà Tôn Ngọc Hạnh - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam

Tại hội thảo, các đại biểu đã nêu những giải pháp cụ thể để nâng cao nhận thức của hội viên và nhân dân về nước sạch, vệ sinh môi trường, có ý thức bảo vệ sức khỏe bản thân, môi trường. Đồng thời, nâng cao vai trò các cấp, các ngành trong việc hỗ trợ để người dân tiếp cận được nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh.

Bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng - cho biết, việc xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ sử dụng nước sạch được UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt trong thời gian qua bằng nhiều chương trình, dự án, kế hoạch. Sóc Trăng sẽ huy động mọi nguồn lực để thực hiện các chính sách an sinh xã hội; hỗ trợ xây dựng đề án "xây dựng gia đình 3 sạch", thực hiện tiêu chí 17.8 trong bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025…

Giải pháp hỗ trợ phụ nữ tiếp cận với nước sạch và vệ sinh ở khu vực nông thôn - Ảnh 2.

TƯ Hội LHPN Việt Nam vận động mạnh thường quân tặng Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng 5 mái ấm tình thương

Bà Tôn Ngọc Hạnh - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam - đề nghị tỉnh Sóc Trăng cần kêu gọi đầu tư, phối hợp, lồng ghép các chính sách, nhất là chương trình mục tiêu quốc gia để có thể tích hợp, hỗ trợ người dân xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, sử dụng nước sạch. Quan tâm đầu tư, rà soát, đánh giá toàn diện lại các địa phương đạt chuẩn nông thôn mới có đảm bảo về chỉ tiêu sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, sử dụng nước sạch. Đối với Hội phụ nữ các cấp, quá trình thực hiện phải tập hợp, tuyên truyền và hội viên, phụ nữ phải gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện; có giải pháp chặt chẽ, hoàn chỉnh, hiệu quả…

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm