Tags:

sùng thị sơ

Ước mơ trở thành luật sư của cô gái Mông bị "bắt vợ" 3 lần

Ước mơ trở thành luật sư của cô gái Mông bị "bắt vợ" 3 lần

3 lần trốn thoát khỏi những cuộc "bắt vợ biến tướng", làm đủ mọi việc từ chạy bàn, làm bánh đến giúp việc theo giờ để có tiền học đại học, cô gái người Mông Sùng Thị Sơ, 22 tuổi, chưa lúc nào thôi hy vọng về một tương lai sẽ giúp người đồng tộc thay đổi nhận thức về tảo hôn và thoát nghèo thông qua giáo dục.