• Mới cập nhật:
Tags:

tác phẩm văn học có giá trị

Tranh tài làm đại sứ văn học nhí 2018

Tranh tài làm đại sứ văn học nhí 2018
Đây là cơ hội cho các em học sinh từ 6 đến 14 tuổi trên địa bàn Hà Nội được trải nghiệm ngoại ngữ tiếng Anh, chinh phục ngôn ngữ toàn cầu, từ đó trở thành dịch giả và giọng đọc nhí cho những tác phẩm văn học có giá trị, đầy lôi cuốn, để trở thành Đại sứ văn học nhí 2018.