Tags:

tăm hương

"Hiệu quả kép" từ một làng nghề truyền thống

"Hiệu quả kép" từ một làng nghề truyền thống

Từ một nghề phụ lúc nông nhàn, đến nay, nghề làm tăm hương đã giúp người dân Quảng Phú Cầu (huyện Ứng Hòa, Hà Nội) thoát nghèo. Đó là động lực để họ vừa giữ nghề, vừa phát triển du lịch quảng bá thương hiệu.