• Mới cập nhật:

Xã hội

Tập trung chỉ đạo, đảm bảo tiến độ tổ chức Đại hội phụ nữ các cấp

PV 10/09/2020 - 12:15 (GMT+7)

Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPNVN Hà Thị Nga phát biểu bế mạc Hội nghị tập huấn chuẩn bị Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng nay (10/9), phát biểu tại phiên bế mạc Hội nghị tập huấn chuẩn bị Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPNVN Hà Thị Nga nhấn mạnh các việc cần làm ngay sau Hội nghị này.

Tiếp tục chương trình Hội nghị tập huấn chuẩn bị Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, sáng 10/9, Thường trực Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPNVN chủ trì điều hành phiên thảo luận, trao đổi, giải đáp những vấn đề đặt ra của các tỉnh, thành, đơn vị; trong đó tập trung vào 3 nội dung chính: Hướng dẫn công tác nhân sự Đại hội; xây dựng báo cáo chính trị và đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội.

Tại Hội nghị, một số đại biểu ở đầu cầu tỉnh/thành nêu ý kiến, trao đổi, làm rõ thêm những vấn đề vướng mắc cần tháo gỡ như về chuẩn bị công tác nhân sự cho Đại hội; kiến nghị về các tiêu chuẩn, quy chuẩn chức danh chủ chốt của các cấp Hội; kiến nghị mở rộng đối tượng tham gia Ban chấp hành các cấp Hội phụ nữ cơ sở để phù hợp với thực tế. Bên cạnh đó, về xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội, một số đại biểu kiến nghị bổ sung và cụ thể hóa thêm chỉ tiêu về công tác tuyên truyền. Các ý kiến cũng góp ý vào tên gọi và làm rõ nội hàm của các Cuộc vận động…

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPNVN Hà Thị Nga nhấn mạnh: Đây là Hội nghị tập huấn trực tuyến về chuẩn bị Đại hội, quán triệt một số văn bản quan trọng mang tính định hướng, kim chỉ nam cho phong trào phụ nữ, hoạt động Hội trong 5 năm, 10 năm và tầm nhìn 15 năm tới như Chiến lược phát triển tổ chức Hội.  

Về những việc cần làm ngay sau Hội nghị tập huấn này, Chủ tịch Hà Thị Nga nhấn mạnh: Từ nay đến khi tổ chức Đại hội cấp cơ sở còn rất nhiều việc phải làm, đề nghị các cấp Hội, nhất là người đứng đầu ở mỗi cấp, cần tập trung chỉ đạo quyết liệt bảo đảm tiến độ. Đối với đại hội cấp tỉnh, Trung ương sẽ tiến hành làm điểm, duyệt Đại hội từ tháng 9/2021.

Với một số vấn đề còn ý kiến khác nhau về phương hướng nhân sự Đại hội, Chủ tịch Hà Thị Nga cho rằng, với tiêu chuẩn chức danh chủ chốt, TƯ Hội muốn đưa ra tiêu chuẩn chất lượng cao ngay từ đầu vào để từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ nữ giới thiệu cho Đảng, Nhà nước. Để làm được việc đó, cần có đội ngũ cán bộ đủ mạnh, đủ tiêu chuẩn.

Về triển khai Chiến lược phát triển tổ chức Hội và Kế hoạch thực hiện Thông báo số 160 của Đảng đoàn Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Hà Thị Nga khẳng định: Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động là đòi hỏi tất yếu của thực tiễn và phải được các cấp Hội thể hiện bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể.

Tập trung chỉ đạo, đảm bảo tiến độ tổ chức Đại hội phụ nữ các cấp - Ảnh 1.

Hội nghị tập huấn chuẩn bị Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Đại hội các cấp Hội nhiệm kỳ 2021 - 2026 tới đây sẽ là giai đoạn đầu tiên để triển khai thực hiện Chiến lược phát triển tổ chức Hội và Kế hoạch số 22-KH/ĐĐ của Đảng đoàn, Chủ tịch Hà Thị Nga đề nghị các tỉnh, thành, đơn vị nghiêm túc việc quán triệt nội dung Chiến lược để thống nhất về nhận thức và hành động của toàn hệ thống Hội, cùng hướng tới mục tiêu chiến lược chung và thống nhất giá trị cốt lõi của tổ chức Hội; quán triệt, triển khai học tập, tuyên truyền Thông báo kết luận số 160; có hình thức phù hợp để tuyên truyền đến hội viên những nội dung cơ bản, đặc biệt là các giá trị cốt lõi của Tổ chức Hội.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Hội LHPNVN cũng đề nghị các các cấp Hội thực hiện tốt việc triển khai nhiệm vụ tham gia công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Xây dựng kế hoạch hướng dẫn công tác tham gia bầu cử phù hợp với tình hình thực tế của địa phương để triển khai trong các cấp Hội.

Triển khai các hoạt động thiết thực chào mừng 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam

Do tình hình dịch bênh COVID-19, các kế hoạch tổ chức hoạt động sự kiện chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPNVN đều phải thay đổi phương thức tổ chức thực hiện. Ở cấp Trung ương, Chủ tịch Hà Thị Nga khẳng định: Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Hội sẽ được tổ chức trực tuyến, gắn với Đại hội thi đua yêu nước Hội LHPNVN. Đề nghị các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền về hoạt động của phụ nữ cả nước, khẳng định vai trò, sự đóng góp của các tầng lớp phụ nữ và tổ chức Hội trong sự phát triển chung của đất nước.

Đồng thời, thực hiện trách nhiệm đại diện của tổ chức Hội trong tham gia các tổ chức bầu cử địa phương và các hội nghị hiệp thương một cách tích cực, hiệu quả; chủ động tham mưu, giới thiệu, đề xuất phụ nữ đủ điều kiện, tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Cùng với đó, tập trung nguồn lực để bồi dưỡng, hỗ trợ nữ ứng cử viên trong quá trình vận động bầu cử, góp phần nâng cao cơ hội trúng cử. Tập trung giám sát việc thực hiện khoản 1, khoản 3 Điều 8 và khoản 1, khoản 2 Điều 9 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

Sau hội nghị tập huấn này, Chủ tịch Hội LHPNVN Hà Thị Nga mong muốn các đại biểu khẩn trương tham mưu tổ chức tập huấn cho các cơ sở chưa có điều kiện tham dự tập huấn lần này. Hướng dẫn cho cơ sở tổ chức thành công Đại hội cấp cơ sở, làm tiền đề tổ chức đại hội ở các cấp cao hơn....

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm