• Mới cập nhật:
Tags:

thai airways

Nhà vua Thái Lan sắc phong tước hiệu Hoàng quý phi cho người vợ thứ hai

Nhà vua Thái Lan sắc phong tước hiệu Hoàng quý phi cho người vợ thứ hai
Vua Rama X của Thái Lan đã sắc phong danh hiệu Hoàng quý phi cho bà Sineenat Wongvajirapakdi, nguyên là một nữ y tá và hiện là tướng chỉ huy đội cận vệ của Hoàng gia. Với sắc phong này, danh hiệu Hoàng quý phi được khôi phục lại sau gần 100 năm không có trong Hoàng gia Thái Lan.