• Mới cập nhật:

Xã hội

Thành phố Cần Thơ: Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy các cấp tăng hơn nhiệm kỳ trước

Anh Dũng 19/08/2020 - 15:23 (GMT+7)

Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy quận Thốt Nốt nhiệm kỳ 2020-2025 chiếm 29,7%. Ảnh: Anh Dũng

So với nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm kỳ này, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy cơ sở cao hơn 2,77%; tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy cấp trên cơ sở cao hơn 0,13%.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội (ĐH) đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đến nay, 616 tổ chức cơ sở đảng và 14 tổ chức đảng cấp trên cơ sở, 1 tổ chức đảng cơ sở được giao quyền cấp trên cơ sở ở thành phố Cần Thơ đã tổ chức xong ĐH nhiệm kỳ 2020-2025.

ĐH đảng cấp cơ sở đã bầu 3.514 cấp ủy viên đảm bảo yêu cầu cơ cấu theo quy định, trong đó cấp ủy viên nữ đạt tỷ lệ 25,47%; ĐH đảng cấp trên cơ đã bầu được 450 cấp ủy viên đảm bảo yêu cầu cơ cấu theo quy định, trong đó cấp ủy viên nữ chiếm tỷ lệ 18,89%. So với nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm kỳ này, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy cơ sở cao hơn 2,77%; tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy cấp trên cơ sở cao hơn 0,13%.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ này tăng hơn nhiệm kỳ vừa qua là do các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể thành phố thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, sử dụng cán bộ nữ, đặc biệt là mạnh dạn phân công, giao việc quan trọng để cán bộ nữ thử thách, phấn đấu và trưởng thành.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm