Tags:

thay đổi nếp nghĩ

Phụ nữ Kon Tum tiến bộ trong cách nghĩ, đa dạng hóa cách làm, thoát nghèo bền vững

Phụ nữ Kon Tum tiến bộ trong cách nghĩ, đa dạng hóa cách làm, thoát nghèo bền vững

3 năm thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), làm cho đồng bào DTTS số vươn lên thoát nghèo bền vững", Hội LHPN tỉnh Kon Tum đã có nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với thực tế địa phương, mang lại nhiều kết quả.

Phụ nữ Đắk Lắk thay đổi nếp nghĩ, cách làm để phát triển kinh tế

Phụ nữ Đắk Lắk thay đổi nếp nghĩ, cách làm để phát triển kinh tế

Cuộc vận động "thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc ở Đắk Lắk" đã tác động mạnh mẽ tới đời sống của người dân. Nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo đã được tỉnh Đắk Lắk nhân rộng trong cộng đồng dân cư.