Tags:

the mood for love

Dư vị nhẹ nhàng từ 'Tâm trạng của tình yêu'

Dư vị nhẹ nhàng từ 'Tâm trạng của tình yêu'

Không chú trọng đến nội dung cốt truyện, 'Tâm trạng khi yêu' là một bộ phim hướng đến mô tả 'tâm trạng', đến những diễn biến tinh tế, sâu kín nhất của mỗi con người…