• Mới cập nhật:

Xã hội

Thêm sản phẩm bảo hiểm vi mô hỗ trợ an sinh người thu nhập thấp

09/01/2018 - 09:19 AM
Bộ Tài chính vừa đưa ra dự thảo Nghị định về bảo hiểm vi mô của các tổ chức chính trị - xã hội dành cho thành viên có thu nhập thấp tham gia bảo hiểm, với những quyền lợi về chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm tai nạn, tiết kiệm tuổi già...
tym-anh-son-nghe-an2.jpg
Thành viên vay vốn từ Tổ chức Tài chính vi mô Tình Thương - TYM Chi nhánh Anh Sơn, Nghệ An

 

Ngày 8/1, Bộ Tài chính đưa ra dự thảo Nghị định Quy định việc triển khai bảo hiểm vi mô của các tổ chức chính trị - xã hội để lấy ý kiến rộng rãi của các chuyên gia, người dân. “Bảo hiểm vi mô” là các sản phẩm bảo hiểm có số tiền bảo hiểm nhỏ, mức phí bảo hiểm thấp, quyền lợi cơ bản hướng tới các cá nhân thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ có mức sống trung bình, cá nhân có thu nhập thấp nhằm đáp ứng nhu cầu tiết kiệm và bảo vệ trước những rủi ro có thể xảy ra trong cuộc sống, theo nguyên tắc được thừa nhận rộng rãi về bảo hiểm.

Trong đó, về quy định về sản phẩm bảo hiểm vi mô, quyền lợi cơ bản của sản phẩm bảo hiểm vi mô cho người được bảo hiểm (là thành viên tham gia bảo hiểm hoặc vợ/chồng, con cái, bố mẹ của thành viên đó), bao gồm:

- Quyền lợi chăm sóc sức khỏe: hỗ trợ chi phí nằm viện, phẫu thuật cho người được bảo hiểm theo thỏa thuận khi người được bảo hiểm nằm viện, phẫu thuật;

- Quyền lợi bảo hiểm tai nạn: chi trả số tiền bảo hiểm tương ứng với tỷ lệ thương tật do tai nạn của người được bảo hiểm;

- Quyền lợi tiết kiệm tuổi già: cung cấp quyền lợi tiền mặt bằng giá trị tài khoản của hợp đồng bảo hiểm theo thỏa thuận khi người được bảo hiểm đạt đến tuổi nghỉ hưu;

- Quyền lợi bảo hiểm tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn: Khi người được bảo hiểm tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn thuộc phạm vi bảo hiểm và trong thời hạn quy định, tổ chức bảo hiểm vi mô chi trả cho người thụ hưởng số tiền bảo hiểm theo thoả thuận tại hợp đồng bảo hiểm;

- Quyền lợi trợ cấp mai táng: Khi nhận được yêu cầu thanh toán quyền lợi bảo hiểm tử vong, tổ chức bảo hiểm vi mô có thể chi trả thêm quyền lợi hỗ trợ mai táng phí hoặc hoàn phí bảo hiểm theo thỏa thuận;

- Quyền lợi bảo hiểm thiệt hại máy móc, thiết bị sản xuất, cây trồng, vật nuôi: chi trả số tiền bảo hiểm theo thỏa thuận do thiệt hại về máy móc, thiết bị dùng cho sản xuất, cây trồng, vật nuôi thuộc quyền sở hữu của thành viên tham gia bảo hiểm.

Dự thảo Nghị định cũng nêu rõ với tổ chức bảo hiểm vi mô thuộc Hội LHPNVN, Công đoàn Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân Việt Nam, Hội cựu chiến binh Việt Nam, chủ động thiết kế sản phẩm bảo hiểm vi mô bao gồm một hoặc một số quyền lợi nêu trên.

tym-anh-son-nghe-an.jpg

 

Trước khi triển khai sản phẩm bảo hiểm vi mô, tổ chức bảo hiểm vi mô phải thông báo cho Bộ Tài chính bằng văn bản kèm theo quy tắc, điều khoản, biểu phí, cơ sở kỹ thuật giải trình công thức, phương pháp tính phí, phương pháp trích lập dự phòng nghiệp vụ của sản phẩm bảo hiểm dự kiến triển khai.

Bên cạnh đó, sản phẩm bảo hiểm vi mô phải đáp ứng các đặc điểm cơ bản sau: Trừ sản phẩm cung cấp quyền lợi bảo hiểm tiết kiệm tuổi già, thời hạn bảo hiểm không được quá một (01) năm và có thể được tái tục hàng năm.

Thủ tục thẩm định bảo hiểm đơn giản hoặc không cần thẩm định bảo hiểm. Định kỳ thu phí và phương thức thu phí bảo hiểm phải phù hợp với thu nhập của người thu nhập thấp. Thời gian giải quyết quyền lợi bảo hiểm không vượt quá 15 ngày kể từ ngày tổ chức bảo hiểm vi mô nhận được đầy đủ hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm.

Ý kiến của bạn
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm