• Mới cập nhật:
Tags:

thu hồi giấy phép

Bộ Y tế thu hồi giấy phép của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hoàng Khiết Thanh TM

Bộ Y tế thu hồi giấy phép của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hoàng Khiết Thanh TM
Cục An toàn thực phẩm đã ban hành quyết định thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe (BVSK) Hoàng Khiết Thanh TM.

2 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe bị Bộ Y tế thu hồi giấy phép

2 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe bị Bộ Y tế thu hồi giấy phép
Cục An toàn thực phẩm đã ra quyết định thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với sản phẩm thực phẩm BVSK Hoàng Ích Giáp và Ninh Thần Khang.

Bộ Y tế thu hồi giấy phép của 2 sản phẩm thực phẩm BVSK

Bộ Y tế thu hồi giấy phép của 2 sản phẩm thực phẩm BVSK
Cục An toàn thực phẩm đã ra Quyết định thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viêm Đa Xoan và Dưỡng Sắc Khang. Đây là 2 sản phẩm của Công ty Cổ phần ALLHERBS.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Tâm Khang bị thu hồi giấy phép

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Tâm Khang bị thu hồi giấy phép
Cục An toàn thực phẩm đã ra quyết định Thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe (BVSK) Ích Tâm Khang của Công ty TNHH sản xuất và thương mại Sức Khỏe Việt.

Hàng loạt sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe bị thu hồi giấy phép

Hàng loạt sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe bị thu hồi giấy phép
Cục An toàn thực phẩm đã ban hành các quyết định thu hồi hàng loạt giấy phép của sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe do vi phạm trong thời gian qua.