• Mới cập nhật:
Tags:

thực tập sinh ở mỹ

Công ty nào trả lương cho thực tập sinh cao nhất hiện nay?

Công ty nào trả lương cho thực tập sinh cao nhất hiện nay?
Theo nghiên cứu của Hiệp hội các trường đại học và người sử dụng lao động Mỹ, các nhà tuyển dụng nhìn nhận thực tập có lương như một công việc thực sự và họ thường tuyển những thực tập sinh xuất sắc làm việc chính thức với mức lương cao sau khi kết thúc kỳ thực tập.