• Mới cập nhật:
Tags:

thường vụ quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề xuất 2 phương án làm thêm giờ

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề xuất 2 phương án làm thêm giờ
Mặc dù vẫn khẳng định không tán thành đề xuất mở rộng khung thỏa thuận giờ làm thêm tối đa dù thực tế có nhu cầu, tuy nhiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội vẫn đề xuất 2 phương án trình Quốc hội xem xét, theo nguyện vọng của Chính phủ.

Dự thảo Luật Thanh niên sửa đổi: ‘Đòi hỏi’ quyền lợi nhiều hơn nghĩa vụ?

Dự thảo Luật Thanh niên sửa đổi: ‘Đòi hỏi’ quyền lợi nhiều hơn nghĩa vụ?
Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi) vẫn còn nặng tính khẩu hiệu, thiếu thực tế. Nội dung về nghĩa vụ của thanh niên vẫn chưa thể hiện rõ, trong khi lại có phần hơi “đòi hỏi” quyền lợi cho đối tượng này.

Bế mạc Phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bế mạc Phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, sau 1 tuần làm việc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tập trung cho ý kiến về một số nội dung trình Quốc hội tổ chức thành công giám sát chuyên đề.

Thường vụ Quốc hội chưa tán thành giảm còn 1 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Thường vụ Quốc hội chưa tán thành giảm còn 1 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
Các ý kiến trong Uỷ ban Thường vụ Quốc hội không nhất trí với phương án đề xuất giảm Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh từ 2 người xuống còn 1 người.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội có 5 nữ Ủy viên

Ủy ban Thường vụ Quốc hội có 5 nữ Ủy viên
Cơ cấu Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ ngày 5/4/2016 gồm 18 thành viên trong đó có 5 nữ với Chủ tịch Quốc hội là bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

3/7 nhân sự nữ được đề cử vào UBTV Quốc hội

3/7 nhân sự nữ được đề cử vào UBTV Quốc hội
Sáng nay 4/4, Ủy ban thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu một số Phó Chủ tịch QH và Ủy ban thường vụ QH. Trong đó, có 3/7 nhân sự nữ (42,8%) được đề cử để bầu vào vị trí ủy viên Ủy ban thường vụ QH.