• Mới cập nhật:
Tags:

thường vụ quốc hội

Quốc hội dự kiến họp bất thường 4 ngày để xem xét 5 nội dung

Quốc hội dự kiến họp bất thường 4 ngày để xem xét 5 nội dung
Trong 5 nội dung dự kiến được Quốc hội xem xét tại kỳ họp bất thường sắp tới có việc thông qua dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); quyết định một số vấn đề về tài chính, ngân sách; công tác nhân sự...

Người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần tăng nhanh qua các năm

Người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần tăng nhanh qua các năm
Chiều 15/12, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tiến hành xem xét Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 11/2022. Trong đó, cử tri và Nhân dân bày tỏ lo lắng tình trạng nhiều người lao động bị cắt việc, thôi việc khi Tết Nguyên đán gần kề; tình trạng rút bảo hiểm xã hội một lần tăng nhanh…

Đảm bảo quyền được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động của đại biểu Quốc hội

Đảm bảo quyền được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động của đại biểu Quốc hội
Chiều 14/12, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét Nghị quyết ban hành Quy chế về việc bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động của đại biểu Quốc hội, nhằm xây dựng khuôn khổ pháp lý chặt chẽ và khả thi về hoạt động bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đại biểu Quốc hội.

Làm rõ các yếu tố cấu thành giá, tính đúng tính đủ giá dịch vụ khám chữa bệnh

Làm rõ các yếu tố cấu thành giá, tính đúng tính đủ giá dịch vụ khám chữa bệnh
Tại phiên họp thứ 18 sáng 14/12, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các nội dung: Việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 30/2021/QH15 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV và đề xuất một số cơ chế, chính sách về y tế.

Từ 3/1/2023, lấy ý kiến Nhân dân góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Từ 3/1/2023, lấy ý kiến Nhân dân góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Tại phiên họp thứ 18 chiều 13/12, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc lấy ý kiến Nhân dân về dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, tinh thần là "mọi quyết sách lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm" thì nội hàm "Nhân dân" trong việc lấy ý kiến được xác định như thế nào, là những ai, thì cần phải làm rõ.

5 nhiệm vụ thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

5 nhiệm vụ thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi
Tại Phiên họp thứ 16 về kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTGG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ tập trung chỉ đạo thực hiện 5 nhiệm vụ cốt lõi nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình này.

Triển khai Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi còn chậm

Triển khai Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi còn chậm
Tiếp tục chương trình làm việc chiều 11/10, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Hoạt động tuyên truyền góp phần phát huy vai trò chủ thể đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Hoạt động tuyên truyền góp phần phát huy vai trò chủ thể đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho biết, thông qua nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, việc tuyên truyền từng bước góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò chủ thể của người dân tham gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Cử tri kiến nghị sớm thực hiện lộ trình cải cách tiền lương

Cử tri kiến nghị sớm thực hiện lộ trình cải cách tiền lương
Cử tri, nhân dân bày tỏ lo lắng dù kinh tế phục hồi, phát triển nhưng chưa đồng đều; học phí, các dịch vụ tăng cao trong khi tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không tăng...

Đề xuất bổ sung cấm hành vi phân biệt đối xử về giới trong hoạt động quản lý, sử dụng đất đai

Đề xuất bổ sung cấm hành vi phân biệt đối xử về giới trong hoạt động quản lý, sử dụng đất đai
Sáng nay (22/9), Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến lần đầu về dự án Luật Đất đai (sửa đổi); trong đó đại biểu đề nghị cần nghiên cứu, bổ sung quy định cấm hành vi phân biệt đối xử về giới, tạo điều kiện cho phụ nữ được bình đẳng trong các hoạt động quản lý, và sử dụng đất đai.
Xem thêm