Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số theo hướng mang lại kết quả thực chất, bền vững

Nguyễn Hoàng
13/04/2023 - 13:36
Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số theo hướng mang lại kết quả thực chất, bền vững

Năm 2023 là năm Dữ liệu số quốc gia

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số vừa ký Quyết định số 17/QĐ-UBQGCĐS ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2023.

Kế hoạch nêu rõ mục tiêu: “Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số tập trung chỉ đạo, điều phối các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số theo hướng mang lại kết quả thực chất, bền vững, ưu tiên nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu quan trọng thuộc các chương trình, Chiến lược quốc gia về phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số”. 

Năm 2023 là năm Dữ liệu số quốc gia. Chính vì vậy, kế hoạch xác định 5 chỉ tiêu quan trọng về: Dữ liệu số, chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và an toàn, an ninh mạng.

Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số theo hướng mang lại kết quả thực chất, bền vững - Ảnh 1.

Năm 2023 là năm Dữ liệu số quốc gia

5 chỉ tiêu quan trọng thực hiện Năm Dữ liệu số quốc gia 2023 

Về dữ liệu số

- Phấn đấu 100% bộ, ngành, địa phương ban hành danh mục cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý và kế hoạch, lộ trình cụ thể để xây dựng, triển khai các cơ sở dữ liệu trong danh mục.

- 100% bộ, ngành, địa phương cung cấp dịch vụ chia sẻ dữ liệu trên nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu.

- Trên 30% bộ, ngành, địa phương triển khai nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp cấp bộ, cấp tỉnh, có ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa hoạt động.

- 100% bộ, ngành, địa phương triển khai chức năng kho dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh để người dân, doanh nghiệp chỉ phải cung cấp thông tin một lần cho cơ quan nhà nước khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Về chính phủ số

Kế hoạch đặt chỉ tiêu: 

- 100% bộ, ngành, địa phương triển khai các hoạt động nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

- 100% bộ, ngành, địa phương hoàn thành triển khai hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh trên cơ sở hợp nhất cổng dịch vụ công và hệ thống một cửa điện tử.

- 30% thanh toán trực tuyến trên cổng Dịch vụ công quốc gia trên tổng số giao dịch thanh toán của dịch vụ công; 60% thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được thanh toán trực tuyến trên cổng Dịch vụ công quốc gia.

- 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa; 50% hồ sơ thủ tục hành chính được người dân, doanh nghiệp thực hiện trực tuyến từ xa.

Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số theo hướng mang lại kết quả thực chất, bền vững - Ảnh 2.

Chính phủ số là một trong những nội dung quan trọng cần triển khai

Về kinh tế số

- Phấn đấu tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GDP trên 16%. Tỷ trọng thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ trên 8,5%.

- 100% bộ, ngành, địa phương ban hành và tổ chức triển khai kế hoạch phát triển kinh tế số và xã hội số thuộc phạm vi quản lý.

- 100% bộ, ngành, địa phương triển khai các hoạt động thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các cơ sở giáo dục, y tế thuộc phạm vi quản lý.

- Trên 90% doanh nghiệp nhỏ và vừa được tiếp cận dùng thử các nền tảng chuyển đổi số, trên 30% doanh nghiệp nhỏ và vừa thường xuyên sử dụng các nền tảng chuyển đổi số.

Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số theo hướng mang lại kết quả thực chất, bền vững - Ảnh 3.

Kinh tế số, xã hội số giúp phát triển doanh nghiệp, nâng cao đời sống cho người dân

Về xã hội số

Về xã hội số, Kế hoạch đặt chỉ tiêu: 

- Tỷ lệ thuê bao điện thoại di động sử dụng điện thoại thông minh trên 80%. 

- Tỷ lệ hộ gia đình có đường Internet cáp quang băng rộng trên 85%. 

- Tỷ lệ dân số trưởng thành có tài khoản định danh điện tử trên 30%.

- Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác trên 75%. 

- Tỷ lệ dân số trưởng thành sử dụng nền tảng hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa trên 30%.

- Tỷ lệ dân số có hồ sơ sức khỏe điện tử trên 80%.

Về an toàn, an ninh mạng

Kế hoạch đề ra mục tiêu: 

- Tỷ lệ hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước hoàn thành phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin đạt trên 80%. 

- Tỷ lệ hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước đáp ứng yêu cầu bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ trên 30%.

- 20% thuê bao điện thoại di động thông minh có dùng phần mềm an toàn thông tin mạng cơ bản…

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông điều phối, đôn đốc thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ủy ban Quốc gia và kế hoạch năm Dữ liệu số quốc gia; chủ trì, chỉ đạo, các địa phương phối hợp thực hiện phổ cập điện thoại di động thông minh và cáp quang băng rộng toàn dân; phát triển hệ sinh thái điện toán đám mây Việt Nam đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, phân tích, xử lý dữ liệu lớn và bảo đảm an toàn, an ninh mạng.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm