• Mới cập nhật:
Tags:

tiêu thụ nhãn lồng

Hội LHPN tỉnh Hưng Yên hỗ trợ người dân đưa nhãn lồng đến mọi miền đất nước

Hội LHPN tỉnh Hưng Yên hỗ trợ người dân đưa nhãn lồng đến mọi miền đất nước
Từ giữa tháng 8 đến khoảng cuối tháng 9, đặc sản nhãn lồng Hưng Yên bước vào vụ thu hoạch. Năm nay, đại dịch Covid-19 ảnh hưởng rất lớn đến việc lưu thông, tiêu thụ sản phẩm. Hội LHPN tỉnh Hưng Yên đã vào cuộc, chung tay giúp đỡ người dân tiêu thụ nông sản.

Hội LHPN Hưng Yên hỗ trợ tiêu thụ nhãn lồng cho người dân

Hội LHPN Hưng Yên hỗ trợ tiêu thụ nhãn lồng cho người dân
Từ ngày 6/8 đến nay, Hội LHPN tỉnh Hưng Yên đã hỗ trợ tiêu thụ trên 6 tấn nhãn lồng đặc sản cho người dân địa phương. Dự kiến, Hội tiếp tục được thực hiện hỗ trợ tiêu thụ nhãn lồng cho người dân với số lượng trung bình 2 ngày tiêu thụ trên 1 tấn nhãn.