• Mới cập nhật:
Tags:

tín hiệu đèn giao thông

Điều khiển xe rẽ phải khi đèn đỏ, có bị xử phạt?

Điều khiển xe rẽ phải khi đèn đỏ, có bị xử phạt?
"Khi gặp đèn đỏ, người điều khiển phương tiện giao thông rẽ phải thì có bị xử phạt hay không?", Quỳnh Anh (TP Hồ Chí Minh)

Đưa hình phụ nữ trên đèn giao thông để thúc đẩy bình đẳng giới

Đưa hình phụ nữ trên đèn giao thông để thúc đẩy bình đẳng giới
Mumbai, Ấn Độ nơi có hơn 12 triệu người sinh sống đang thay đổi thiết kế một số đèn giao thông để phù hợp với vấn đề bình đẳng giới hơn. Theo đó, đèn giao thông mới sẽ hiển thị hình phụ nữ tương ứng với đèn đỏ và xanh với hình người mặc váy, thay vì hình cây gậy như thông thường.