Tags:

tng

1 “ông lớn” dệt may không cắt giảm nhân sự nhưng vẫn hoàn thành 100% doanh thu năm nay

1 “ông lớn” dệt may không cắt giảm nhân sự nhưng vẫn hoàn thành 100% doanh thu năm nay

TNG là một trong những doanh nghiệp hiếm ngành dệt may ghi nhận nhiều kết quả khả quan trong năm nay.

Chính sách ưu việt cho lao động nữ trong các doanh nghiệp dệt may Việt Nam

Chính sách ưu việt cho lao động nữ trong các doanh nghiệp dệt may Việt Nam

Hai doanh nghiệp dệt may là Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG và Công ty Maxport Limited Việt Nam vừa được Mạng lưới Doanh nghiệp Việt Nam hỗ trợ phát triển quyền năng phụ nữ (VBCWE) trao chứng nhận thành viên. Đây là những đơn vị hướng đến bình đẳng giới tại môi trường làm việc với các chính sách ưu việt cho lao động nữ.