• Mới cập nhật:
Tags:

tổ chức dây hụi

Dây hụi trên 100 triệu đồng phải đăng ký với chính quyền, liệu có khả thi?

Dây hụi trên 100 triệu đồng phải đăng ký với chính quyền, liệu có khả thi?
Hụi, biêu là một hình thức huy động vốn trong dân gian Việt Nam và thường do phụ nữ thực hiện. Tuy nhiên, nhiều năm qua có rất nhiều vụ bể hụi, chạy hụi khiến nhiều người lao đao. Vừa qua, Chính phủ dự thảo Nghị định mới về vấn đề này nhằm khắc phục tình trạng thiệt hại cho người tham gia. Trước Nghị định mới, nhiều người còn băn khoăn về cơ sở để thực thi.

Tổ chức dây hụi, họ từ 100 triệu đồng trở lên phải thông báo với chính quyền

Tổ chức dây hụi, họ từ 100 triệu đồng trở lên phải thông báo với chính quyền
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 19/2019/NĐ-CP về họ, hụi, biêu, phường, trong đó quy định rõ về nguyên tắc tổ chức họ, hụi, lãi suất; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của thành viên, chủ họ.