Tags:

trách nhiệm người đứng đầu

Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trong công tác cán bộ khi đã nghỉ hưu như thế nào?

Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trong công tác cán bộ khi đã nghỉ hưu như thế nào?

Quy định 142-QĐ/TW của Bộ Chính trị thí điểm giao quyền cho người đứng đầu trong công tác cán bộ. Đồng thời, Quy định 142-QĐ/TW cũng buộc người đứng đầu phải chịu trách nhiệm ngay cả khi đã chuyển công tác hoặc nghỉ hưu.

Thành uỷ Hà Nội quy trách nhiệm người đứng đầu khi có cháy nổ gây thiệt hại nghiêm trọng

Thành uỷ Hà Nội quy trách nhiệm người đứng đầu khi có cháy nổ gây thiệt hại nghiêm trọng

Ngày 20/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã ký ban hành Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới.

Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Đại hội XIII của Đảng đã bổ sung những nhận thức mới quan trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đặc biệt, đã nhấn mạnh tới việc gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Bộ Chính trị cảnh cáo, miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Tiến và khai trừ khỏi Đảng ông Trương Quốc Cường

Bộ Chính trị cảnh cáo, miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Tiến và khai trừ khỏi Đảng ông Trương Quốc Cường

Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, đồng thời miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ TƯ đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến; thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng đối với ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế.

Đề nghị xem xét trách nhiệm người đứng đầu nơi xảy ra xâm hại trẻ em

Đề nghị xem xét trách nhiệm người đứng đầu nơi xảy ra xâm hại trẻ em

Ngày 26/11, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã có công điện gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về tăng cường, các biện pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.