Tags:

trẻ đi tham quan

Lo vì con đi tham quan

Lo vì con đi tham quan

Thay vì cấm, tôi cho con cơ hội trải nghiệm nhưng dạy cho con cách tự bảo vệ bản thân.