• Mới cập nhật:

Văn hóa - Giải trí

Triển lãm mỹ thuật trực tuyến “Con đường độc lập” mừng Quốc khánh

Bảo Minh - Ảnh: Vnfam 30/08/2021 - 19:08 (GMT+7)

"Bác Hồ đọc tuyên ngôn" - tranh bột màu của Nguyễn Dương

18 bức tranh đặc sắc trong triển lãm “Con đường độc lập” phản ánh tóm tắt con đường dẫn đến Cách mạng Tháng Tám thành công, khai sinh ra nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam giới thiệu triển lãm Con đường độc lập dưới hình thức trực tuyến trên tại website và fanpage của bảo tàng.

Triển lãm giới thiệu 18 bức tranh sơn dầu, sơn mài, lụa, bột màu, khắc gỗ… của 15 tác giả và nhóm tác giả, phản ánh tóm tắt con đường dẫn đến Cách mạng Tháng Tám thành công, khai sinh ra nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Những sự kiện lịch sử của đất nước giai đoạn 1930-1945 và không khí đấu tranh của các cuộc khởi nghĩa, phong trào cách mạng, của ngày độc lập 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội được diễn đạt qua các tác phẩm: Họp Công hội Đỏ, Từ trong bóng tối, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nông dân đấu tranh chống thuế, Du kích Bắc Sơn về bản Pình, Nam kỳ 1940, Đánh chiếm Bắc Bộ phủ, Cách mạng tháng Tám (phác thảo) Bác Hồ đọc tuyên ngôn.

Đặc biệt, triển lãm còn có những tác phẩm thể hiện hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh ở những thời khắc trọng đại của lịch sử cách mạng Việt Nam. Trong đó, Mùa xuân Bác về Pắc Bó - tác phẩm Bột màu của Dương Tuấn sẽ khiến công chúng nhớ lại ngày Bác Hồ trở về Cao Bằng (28/1/1941) sau hơn 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước. Tại đây, Người đã cùng BCH Trung ương Đảng đưa ra các quyết sách hoàn chỉnh đường lối cách mạng giải phóng dân tộc, phù hợp với xu thế phát triển của cách mạng thế giới, dẫn tới thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh ra Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, đưa dân tộc Việt Nam bước sang một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Bằng ngôn ngữ tạo hình chân thực, cô đọng, Con đường Độc lập kể lại một phần câu chuyện dân tộc Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, cùng nhau đoàn kết giành thắng lợi. Dưới góc nhìn nghệ thuật, triển lãm một lần nữa góp phần khẳng định thành quả to lớn của Cách mạng Tháng Tám, những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là bài học ý nghĩa trong sự nghiệp đổi mới đất nước, hội nhập quốc tế, đưa Việt Nam vượt qua thử thách hiện tại.

Một số tác phẩm tiêu biểu trong triển lãm:

Du kích Bắc Sơn về bản Pình - tranh sơn mài của Nguyễn Văn Tỵ

Du kích Bắc Sơn về bản Pình - tranh sơn mài của Nguyễn Văn Tỵ

Đánh chiếm Bắc Bộ Phủ - Sơn mài của Nguyễn Đức Nùng

Đánh chiếm Bắc Bộ Phủ - Sơn mài của Nguyễn Đức Nùng

Nông dân đấu tranh chống thuế – Sơn mài của Nguyễn Tư Nghiêm

Nông dân đấu tranh chống thuế – Sơn mài của Nguyễn Tư Nghiêm

Từ trong bóng tối – Sơn mài của Lê Quốc Lộc

Từ trong bóng tối – Sơn mài của Lê Quốc Lộc

Nam kỳ 1940 – Sơn mài của Huỳnh Văn Gấm

Nam kỳ 1940 – Sơn mài của Huỳnh Văn Gấm

Mùa xuân Bác về Pắc Bó – tranh bột màu của Dương Tuấn

Mùa xuân Bác về Pắc Bó – tranh bột màu của Dương Tuấn

Họp công hội đỏ - Sơn mài của Huỳnh Văn Gấm

Họp công hội đỏ - Sơn mài của Huỳnh Văn Gấm

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm