• Mới cập nhật:
Tags:

trợ cấp

Cách tính lương hưu, trợ cấp hằng tháng theo quy định mới

Cách tính lương hưu, trợ cấp hằng tháng theo quy định mới
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa ban hành thông tư hướng dẫn cách tính lương lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng theo Nghị định 44/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Tăng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng

Tăng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 58/2019/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Tiền trợ cấp sinh con được tăng bao nhiêu khi lương cơ sở tăng?

Tiền trợ cấp sinh con được tăng bao nhiêu khi lương cơ sở tăng?
Theo qui định tại Nghị định 38/2019, kể từ 1/7 tới, lương cơ sở sẽ tăng lên mức 1.490.000đ/tháng. Việc tăng lương cơ sở sẽ là căn cứ để các khoản đóng, hưởng theo mức lương này được điều chỉnh theo trong đó có trợ cấp một lần khi sinh con.

Đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp cho 8 đối tượng lấy từ nguồn ngân sách nào?

Đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp cho 8 đối tượng lấy từ nguồn ngân sách nào?
Theo đề xuất của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, từ ngày 1/7/2019, tăng thêm 7,19% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2019 đối với 8 đối tượng.

8 đối tượng được đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng

8 đối tượng được đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng
Từ 1/7/2019, 8 đối tượng được tăng thêm 7,19% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.

Tăng trợ cấp một lần với lao động nữ sinh con từ 1/7/2018

Tăng trợ cấp một lần với lao động nữ sinh con từ 1/7/2018
Với việc tăng lương cơ sở từ 1/7/2018, nhiều chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động cũng được tăng theo trong đó có mức tăng trợ cấp một lần khi sinh con của lao động nữ.

Áp dụng trợ cấp mới cho người có công với cách mạng từ 1/7/2018

Áp dụng trợ cấp mới cho người có công với cách mạng từ 1/7/2018
Theo mức trợ cấp mới cho người có công với cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng hưởng phụ cấp 1,27 triệu đồng, người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng sống ở gia đình hưởng mức trợ cấp 1,515 triệu đồng…

8 nhóm đối tượng được tăng lương hưu, trợ cấp từ 1/7/2018

8 nhóm đối tượng được tăng lương hưu, trợ cấp từ 1/7/2018
Từ ngày 1/7/2018, tăng thêm 6,92% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

Tăng trợ cấp với quân nhân xuất ngũ

Tăng trợ cấp với quân nhân xuất ngũ
Mức trợ cấp tăng thêm thêm 150.000 đồng/người/tháng với những quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc đang hưởng trợ cấp hằng tháng.

Con dâu có được kê khai hưởng trợ cấp của mẹ chồng đã mất?

Con dâu có được kê khai hưởng trợ cấp của mẹ chồng đã mất?
Đại diện thân nhân được hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến (đã từ trần). Tuy nhiên, chỉ có những đại diện thân nhân được quy định cụ thể mới được yêu cầu thực hiện quyền lợi ấy.
Xem thêm