• Mới cập nhật:

Luật và Đời

Công chức, viên chức cùng gia đình đến vùng khó công tác nhận ngay 2 khoản trợ cấp hơn 30 triệu đồng

Bách Việt 20/07/2020 - 06:55 (GMT+7)

Cô giáo vùng cao. Ảnh: Việt Hoàng

Trong 2 khoản trợ cấp này đối với công chức, viên chức đến vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có 1 khoản trợ cấp lần đầu dành cho công chức, viên chức. Nếu công chức, viên chức đi cùng gia đình đến nhận công tác ở cùng khó được hưởng thêm khoản trợ cấp cho hộ gia đình.

Nghị định số 76/2019/NĐ-CP quy định về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Điều 6 Nghị định quy định về 2 khoản trợ cấp lần đầu khi nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn:

+ Khoản trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương cơ sở tại thời điểm nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

+ Trợ cấp 12 tháng lương cơ sở cho hộ gia đình trong trường hợp có gia đình cùng đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Với mức lương cơ sở hiện nay là 1.490.000 đồng/tháng nên tổng 2 khoản trợ cấp 1 lần là 32.780.000đ, cụ thể:

+ Trợ cấp lần đầu = 1.490.000 x 10 = 14.900.000 đồng.

+ Trợ cấp 01 lần cho hộ gia đình = 12 x 1.490.000 = 17.880.000 đồng.

Ngoài ra, công chức, viên chức đến nhận công tác tại vùng khó mà đi cùng gia đình thì còn được trợ cấp tiền tàu xe, cước hành lý cho các thành viên trong gia đình cùng đi tính theo giá vé, giá cước thực tế của phương tiện giao thông công cộng hoặc thanh toán theo mức khoán trên cơ sở số kilômét đi thực tế nhân với đơn giá phương tiện vận tải công cộng thông thường (tàu, thuyền, xe ô tô khách).

Giáo viên Trường Tiểu học Mậu Đức (huyện Con Cuông, Nghệ An) đến tận từng bản, giao bài tập cho học sinh ôn luyện kiến thức trong thời gian nghỉ phòng dịch Covid-19.

Giáo viên Trường Tiểu học Mậu Đức (huyện Con Cuông, Nghệ An) đến tận từng bản, giao bài tập cho học sinh ôn luyện kiến thức trong thời gian nghỉ phòng dịch Covid-19. Ảnh: Lam Nguyên

Đối tượng được hưởng các khoản trợ cấp trên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ trung ương đến xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (bao gồm cả trường hợp điều động, biệt phái, luân chuyển và không phân biệt người địa phương với người nơi khác đến) đã được xếp lương theo bảng lương do cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước quy định, đang công tác và đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, cụ thể:

+ Cán bộ, công chức, viên chức (kể cả người tập sự) trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ trung ương đến cấp xã;

+ Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

+ Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam;

+ Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, công nhân công an và lao động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc Công an nhân dân;

+ Người làm việc trong tổ chức cơ yếu;

+ Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế trong các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm