• Mới cập nhật:
Tags:

tự hào hàng

Bắc Giang: Tháng cao điểm thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

Bắc Giang: Tháng cao điểm thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức lễ phát động Tháng cao điểm thực hiện Cuộc vận động. Qua đó tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, nhân dân, doanh nghiệp sản xuất, nhà cung ứng hàng Việt Nam trên địa bàn.

Hà Tĩnh: Phát động phong trào khởi nghiệp năm 2020 - 2021

Hà Tĩnh: Phát động phong trào khởi nghiệp năm 2020 - 2021
Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức lễ phát động phong trào phụ nữ khởi nghiệp năm 2020 - 2021; đồng thời tổ chức tập huấn trang bị kiến thức về sở hữu trí tuệ, đăng ký, bảo hộ và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm dịch vụ hàng hóa cho gần 100 học viên là cán bộ hội phụ nữ, các tổ hợp, hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh..