• Mới cập nhật:
Tags:

tuần lễ quốc gia nước sạch - vệ sinh môi trường

Cắt giảm sử dụng sản phẩm từ nhựa, túi nilon để bảo vệ môi trường

Cắt giảm sử dụng sản phẩm từ nhựa, túi nilon để bảo vệ môi trường
Ngày 4/6/2018, Hội LHPN Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh An Giang tổ chức mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch - Vệ sinh môi trường và Ngày Môi trường thế giới năm 2018 với chủ đề “Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon”, tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.