Tags:

tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy

Hải Dương: Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, lãnh đạo quản lý cấp cơ sở còn thấp

Hải Dương: Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, lãnh đạo quản lý cấp cơ sở còn thấp

Đây là thông tin kết luận sau khi Đoàn Giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới của Hội LHPN tỉnh Hải Dương đã có cuộc khảo sát, làm việc tại địa bàn huyện Nam Sách.

Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng có những nội dung rất rõ về vai trò phụ nữ và bình đẳng giới

Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng có những nội dung rất rõ về vai trò phụ nữ và bình đẳng giới

Bên hành lang Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đang diễn ra tại Hà Nội, đồng chí Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, đại biểu Khối các cơ quan Trung ương, cho biết, dự thảo văn kiện Đại hội có những nội dung rất rõ về vai trò phụ nữ và bình đẳng giới. Đây là cơ hội mà phụ nữ phải nắm lấy.

Tỷ lệ cán bộ nữ trong 3 cấp ủy Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tỷ lệ cán bộ nữ trong 3 cấp ủy Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đến nay, tất cả đảng bộ các cấp đã hoàn thành Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025. Những chỉ số thống kê cho thấy, đội ngũ cán bộ nữ có sự tăng trưởng cả về số lượng và chất lượng so với nhiệm kỳ trước và cơ bản đạt yêu cầu nêu trong Chỉ thị 35-CT/TƯ của Bộ Chính trị.

Nỗ lực tăng tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy

Nỗ lực tăng tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy

Vừa qua, Đại hội Đảng bộ huyện Phú Xuyên (Hà Nội) khóa XXIV nhiệm kỳ 2015-2020 đã bầu ra 43 đồng chí tham gia cấp ủy, trong đó có 7 đồng chí là nữ (chiếm 16,27%, bằng với nhiệm kỳ trước).