• Mới cập nhật:
Tags:

un wo

Hội phụ nữ các cấp phát huy vai trò trong xây dựng Nông thôn mới

Hội phụ nữ các cấp phát huy vai trò trong xây dựng Nông thôn mới
Tại hội thảo Hội thảo tham vấn giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới và phát huy vai trò của Hội LHPNVN trong xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 diễn ra sáng nay (20/8), nhiều đại biểu kiến nghị cần làm rõ các nội dung về lồng ghép giới; đồng thời, Hội LHPNVN chủ động tổng hợp thông tin phản hồi từ cấp Hội cơ sở và đề xuất chính sách, kinh phí, ngân sách hoạt động của Chương trình.