Tags:

UOB Painting of the Year

Khởi động Cuộc thi vẽ tranh khu vực ASEAN tại Việt Nam

Khởi động Cuộc thi vẽ tranh khu vực ASEAN tại Việt Nam

Cuộc thi vẽ tranh quốc tế UOB Painting of the Year năm thứ hai tại Việt Nam đã chính thức khởi động ngày 7/5. Giải thưởng cho người thắng cuộc là 500 triệu đồng.

Khởi động cuộc thi vẽ tranh nghệ thuật cấp khu vực ASEAN

Khởi động cuộc thi vẽ tranh nghệ thuật cấp khu vực ASEAN

Ngày 9/5, cuộc thi vẽ tranh nghệ thuật "UOB Painting of the Year", giải thưởng nghệ thuật danh tiếng Đông Nam Á, đã khởi động tại Việt Nam năm đầu tiên.