• Mới cập nhật:
Tags:

vai trò phật giáo

Hiểu Phật giáo để xây dựng gia đình hòa hợp, hạnh phúc

Hiểu Phật giáo để xây dựng gia đình hòa hợp, hạnh phúc
Phật giáo là một học thuyết triết học - tôn giáo độc đáo của Ấn Độ Cổ đại, được xem là triết lý thâm trầm, sâu sắc về con người. Việc đánh giá vai trò của Phật giáo trong đời sống đương đại và xem xét quan niệm của Phật giáo về gia đình và kiến tạo gia đình hòa hợp đang có một ý nghĩa đặc biệt.