• Mới cập nhật:
Tags:

vấn đề xã hội

Giáo dục gia đình: Giải pháp căn cơ trước tác động từ mặt trái cơ chế thị trường

Giáo dục gia đình: Giải pháp căn cơ trước tác động từ mặt trái cơ chế thị trường
Trong phiên thảo luận về thực hiện kinh tế - xã hội tại hội trường chiều nay, 27/10, Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà, đoàn ĐQBH tỉnh Bắc Giang, nêu lên những tác động mặt trái của cơ chế thị trường khiến gia đình đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức và đề xuất các giải pháp cho vấn đề gia đình hiện nay.

Hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội

Hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội
Tại Quyết định số 938 ngày 30/6/2017, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027”.