• Mới cập nhật:
Tags:

văn hóa việt nam

Hội LHPN Hòa Bình hưởng ứng "Tuần lễ Áo dài"

Hội LHPN Hòa Bình hưởng ứng "Tuần lễ Áo dài"
Các cấp Hội Phụ nữ Hòa Bình hưởng ứng sự kiện "Tuần lễ Áo dài" bằng các hoạt động thiết thực, phù hợp với điều kiện từng địa phương, đơn vị gắn đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch Covid-19.

Quảng Trị: Trao tặng "Áo dài yêu thương" cho hội viên, phụ nữ

Quảng Trị: Trao tặng "Áo dài yêu thương" cho hội viên, phụ nữ
Sáng 2/3, Hội LHPN tỉnh Quảng Trị tổ chức tiếp nhận "Áo dài yêu thương" cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn do Công đoàn viên chức tỉnh Quảng Trị trao tặng.

Hỗ trợ các hoạt động tôn giáo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

Hỗ trợ các hoạt động tôn giáo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài
Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đến nay có khoảng 5,3 triệu người, trong đó có trên 2,5 triệu người là tín đồ các tôn giáo. Đa số kiều bào là tín đồ các tôn giáo luôn có tinh thần hướng về quê hương, giữ gìn và phát huy truyền thống của dân tộc.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Hội nghị Văn hóa toàn quốc

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Hội nghị Văn hóa toàn quốc
Sáng 24/11, khoảng 600 đại biểu là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các nhà quản lý văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu đã tham dự Hội nghị Văn hóa toàn quốc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Xây dựng văn hóa, con người Việt Nam thời kỳ hội nhập, phát triển bền vững đất nước

Xây dựng văn hóa, con người Việt Nam thời kỳ hội nhập, phát triển bền vững đất nước
Dự kiến, Hội nghị Văn hóa toàn quốc sẽ được tổ chức vào ngày 24/11/2021 nhằm triển khai thực hiện tư tưởng Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: “Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc”...

Hầu đồng: Hiểu đúng về di sản văn hóa để bài trừ mê tín

Hầu đồng: Hiểu đúng về di sản văn hóa để bài trừ mê tín
Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Tuy nhiên, nhiều ông đồng bà cốt thường cố bỏ đi từ "thực hành" mà lợi dụng tín ngưỡng này để cài vào đó mê tín dị đoan.

Phụ nữ Đồng Tháp mặc áo dài đi bầu cử

Phụ nữ Đồng Tháp mặc áo dài đi bầu cử
Tỉnh Đồng Tháp có hơn 1,3 triệu cử tri, trong đó có hơn 690.000 cử tri nữ. Trong ngày hội lớn 23/5, nhiều phụ nữ đã đồng loạt mặc áo dài đi bầu cử, tạo nên hình ảnh đẹp, sôi động cho ngày bầu cử.

Phụ nữ Học viện An ninh nhân dân duyên dáng hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài”

Phụ nữ Học viện An ninh nhân dân duyên dáng 
hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài”
Đây là năm thứ hai, Hội Phụ nữ Học viện An ninh nhân dân tổ chức hoạt động hưởng ứng "Tuần lễ Áo dài", khuyến khích từng cá nhân hội viên có cách làm hay, ý tưởng sáng tạo nhằm lan tỏa tình yêu với tà áo dài dân tộc.

Chuỗi sự kiện tôn vinh nét đẹp áo dài của phụ nữ Vĩnh Phúc

Chuỗi sự kiện tôn vinh nét đẹp áo dài của phụ nữ Vĩnh Phúc
Tà áo dài duyên dáng đã khơi nguồn cảm hứng cho các cán hộ, hội viên phụ nữ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức chuỗi sự kiện với nhiều hoạt động: hội nghị tọa đàm, thi sáng tác ca khúc, thi ảnh“Duyên dáng áo dài”, thi viết “Cảm nhận về áo dài”...

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp giáo viên kiều bào Thái Lan

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp giáo viên kiều bào Thái Lan
Chiều 8/2, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, đã thân mật tiếp Đoàn cựu giáo viên kiều bào tại Thái Lan về thăm quê hương.
Xem thêm