• Mới cập nhật:
Tags:

văn kiện đại hội đảng xiii

"Nâng cao năng lực đại diện bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ"

"Nâng cao năng lực đại diện bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ"
Đó là chủ đề Hội thảo góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng XIII do Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam tổ chức vào chiều nay (2/11). Hội thảo diễn ra bằng hình thức trực tuyến, với quy mô và đối tượng rộng, có sự tham gia của đại diện đông đảo các tầng lớp phụ nữ.

Tầm nhìn đất nước đến năm 2045 - một điểm mới trong dự thảo văn kiện Đại hội Đảng khóa XIII

Tầm nhìn đất nước đến năm 2045 - một điểm mới trong dự thảo văn kiện Đại hội Đảng khóa XIII
Đặt mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025 và 2030, tầm nhìn đến năm 2045, chính là một điểm mới trong việc chuẩn bị Đại hội Đảng khóa XIII.