Tags:

vàng hoá

Ngân hàng Nhà nước khẳng định "không thiếu vàng để bán"

Ngân hàng Nhà nước khẳng định "không thiếu vàng để bán"

Ngân hàng Nhà nước khẳng định có đủ nguồn vàng cho nhu cầu chính đáng và hợp pháp của người dân. Thông tin "thiếu vàng" là tin thất thiệt.