• Mới cập nhật:

Xã hội

Vang mãi bài ca "Bánh mì và Hoa hồng"

Nhu Thụy 08/03/2020 - 08:08 (GMT+7)
Sự can đảm, ý chí đấu tranh của phụ nữ vì độc lập dân tộc, dân chủ, hòa bình và tiến bộ xã hội đã truyền cảm hứng cho nhà thơ Mỹ James Oppenheim (1882-1932) viết bài thơ "Bread and Roses". Bài thơ sau này được phổ nhạc, để rồi hàng năm, bài ca "Bánh mì và Hoa hồng" được vang lên vào dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Ca sĩ Judy Collins thể hiện bài hát "Bánh mì và hoa hồng"

Sau đây là lời bài hát bằng tiếng Anh và tiếng Việt:

Bread and Roses

As we go marching marching in the beauty of the day

A million darkened kitchens, a thousand mill lots gray

Are touched with all the radiance that a sudden sun discloses

For the people hear us singing: bread & roses, bread & roses!

As we go marching, marching, we battle too for men

For they are women's children & we mother them again

(For men can ne'er be free til our slavery's at an end)

Our lives shall not be sweated from birth until life closes

Hearts starve as well as bodies, give us bread but give us roses.

As we go marching, marching, unnumbered women dead

Go crying thru our singing their ancient call for bread

Small art & love & beauty their drudging spirits knew

Yes it is bread we fight for, but we fight for roses too.

As we go marching, marching, we bring the greater days

The rising of the women means the rising of the race

No more the drudge & idler, ten that toil where one reposes

But a sharing of life's glories - bread & roses, bread & roses!

Bánh mì và hoa hồng

Khi ta tiến bước trong ngày tươi sáng

Triệu căn bếp đen ngòm, nghìn xưởng dệt tối tăm

Bỗng rực rỡ với ánh dương bất ngờ

Vì thế giới nghe ta hát: Bánh mì và hoa hồng!

Khi ta tiến bước, tiến bước, ta đấu tranh cho cả đàn ông

Vì họ là con của phụ nữ và ta lại làm mẹ họ đây

(Đàn ông không thể tự do cho đến khi đời nô lệ của ta chấm dứt)

Đời ta không thế cứ đổ mồ hôi từ lúc sinh ra đến lúc lìa đời

Cả trái tim và cơ thể đói khát,

Hãy cho chúng tôi bánh mì, nhưng cũng cho chúng tôi hoa hồng.

Khi ta tiến bước, tiến bước, vô số hồn thiêng phụ nữ

Đi và khóc, qua tiếng hát của ta, lời cầu bánh mì thuở trước

Thêu thùa, yêu mến và đẹp đẽ, tinh thần mệt mỏi của họ đã biết

Vâng ta đấu tranh cho bánh mì, nhưng ta cũng tranh đấu cho hoa hồng.

Khi ta tiến bước, tiến bước, ta mang lại tương lai vĩ đại

Phụ nữ tiến lên là cả loài người tiến lên

Không còn kẻ làm người hưởng, mười lao động cho một kẻ nằm không

Nhưng chia sẻ vinh quang cuộc đời - bánh mì và hoa hồng, bánh mì và hoa hồng!

Bài hát này thể hiện tinh thần phụ nữ nhiệt huyết tranh đấu vì bánh mì - tượng trưng cho đời sống vật chất không nghèo đói và hoa hồng, tượng trưng cho những giá trị tinh thần cao đẹp mà phụ nữ muốn vươn tới.

Nguồn: Theo UN Women, internationalwomensday.com
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm